0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

More »

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

More »

Kỹ năng đàm phán thương lượng

More »

 

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO:

Quý Doanh nghiệp, Tổ chức có nhu cầu hợp tác tư vấn và thiết kế chương trình đào tạo cho đội ngũ NHÂN VIÊN, QUẢN LÝ tại Doanh nghiệp.

Liên hệ Hotline: 0912000291 (Thanh Trúc) hoặc Email: thanhtruc@kynang.edu.vn