0912232334

Trang Chủ

Khóa Học & Lịch Khai Giảng

Kỹ năng giao tiếp và Trình bày thuyết phục

TP.HCM: 04/07/2016

Hà Nội:  25/07/2016

Kỹ năng Thuyết trình trước đám đông

TP.HCM: 04/07/2016

Hà Nội:  25/07/2016

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

TP.HCM:  11/07/2016

Hà Nội: 18/07/2016

Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

TP.HCM: 11/07/2016

Hà Nội: 18/07/2016