0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

More »

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

More »

Kỹ năng đàm phán thương lượng

More »

 
thum-nuticare

Đào Tạo “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” cho Công Ty Nutricare

Đào Tạo “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” cho Công Ty Nutricare

thum-giaot0ep

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

thum-aah

Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho Công ty AAH

Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho Công ty AAH

dao-tao-giao-tiep-7

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

dao-tao-giao-tiep-10-225x300

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

dao-tao-lotte

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn Lotte

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn Lotte

vinamilk

Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty Vinamilk

Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty Vinamilk

img_9170

Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn ECCO Việt Nam

Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn ECCO Việt Nam

hinh-anh-dao-tao-ky-nang-giao-tiep-ha-noi-ngay-30-07-2016-3-818x516

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

dao-tao-ban-hang-tai-doanh-11

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng cho Công ty IPIX

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng cho Công ty IPIX