0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

More »

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

More »

Kỹ năng đàm phán thương lượng

More »

 

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15-06-2016

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15-06-2016

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 8 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 8 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Đào Tạo Bệnh Viện 108 lần 9: Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho Điều Dưỡng

Đào Tạo Bệnh Viện 108 lần 9: Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho Điều Dưỡng

Đào tạo cho Tập Đoàn TNG lần 6: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng hiệu quả

Đào tạo cho Tập Đoàn TNG lần 6: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng hiệu quả

Đào Tạo Public Tại Hà Nội: Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Khóa 22-08-2-16

Đào Tạo Public Tại Hà Nội: Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Khóa 22-08-2-16

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Xử lý tình huống” cho Điều Dưỡng Viên Bệnh Viện 108 Lần 10

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Xử lý tình huống” cho Điều Dưỡng Viên Bệnh Viện 108 Lần 10