0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

More »

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

More »

Kỹ năng đàm phán thương lượng

More »

 
thum

Đào Tạo Public Tại Hà Nội: Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Khóa 22-08-2-16

Đào Tạo Public Tại Hà Nội: Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Khóa 22-08-2-16

thum1

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

muoi-spa-thum

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

thum-dao-tao-108

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Xử lý tình huống” cho Điều Dưỡng Viên Bệnh Viện 108 Lần 10

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Xử lý tình huống” cho Điều Dưỡng Viên Bệnh Viện 108 Lần 10

thum-daotao-ban-hang-29-08-554x666

Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 29-08-2016

Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 29-08-2016

thum-sai-go-tam-duc

Chương trình đào tạo Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ cho Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức

Chương trình đào tạo Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ cho Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức

thum-nuticare

Đào Tạo “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” cho Công Ty Nutricare

Đào Tạo “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” cho Công Ty Nutricare

thum-giaot0ep

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

thum-aah

Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho Công ty AAH

Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho Công ty AAH

dao-tao-giao-tiep-7

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016