0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

More »

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

More »

Kỹ năng đàm phán thương lượng

More »

 
dao-tao-ky-nang-ban-hang-ha-noi-20-06-2016-10-800x516

Đào Tạo “Bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Lớp Public Hà Nội 20-06-2016

Đào Tạo “Bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Lớp Public Hà Nội 20-06-2016

dao-tao-vincom-chuong-trinh-vai-tro-lanh-dao-lan-3-11-800x516

Đào Tạo Chương Trình “Vai Trò Thủ Lĩnh” cho VINCOM 3

Đào Tạo Chương Trình “Vai Trò Thủ Lĩnh” cho VINCOM 3

dao-tao-ky-nang-giao-tiep-va-ban-hang-ha-noi-25-06-2016-22-800x516

Đào Tạo Public “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội khóa 25-06-2016

Đào Tạo Public “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội khóa 25-06-2016

dao-tao-cong-ty-hoa-thien-phu-125-800x516

Đào Tạo Inhouse: Công Ty Cổ Phần Hoa Thiên Phú

Đào Tạo Inhouse: Công Ty Cổ Phần Hoa Thiên Phú

dao-tao-cham-soc-khach-hang-nutricare-26-800x516

Đào tạo Inhouse Công ty Nuticare: kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Đào tạo Inhouse Công ty Nuticare: kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

dao-tao-ngan-hang-bidv-8

Đào Tạo Inhouse: Kỹ Năng Tạo Động Lực Và Truyền Lửa Ngân Hàng BIDV

Đào Tạo Inhouse: Kỹ Năng Tạo Động Lực Và Truyền Lửa Ngân Hàng BIDV

dao-tao-inhouse-thuyet-trinh-cho-abbott-331

Đào Tạo Inhouse Công ty Abbott: Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Đào Tạo Inhouse Công ty Abbott: Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

dao-tao-ky-nang-ban-hang-cho-bat-20

Đào Tạo Inhouse Công Ty BAT: Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Đào Tạo Inhouse Công Ty BAT: Kỹ năng bán hàng hiệu quả

hinh-anh-dao-tao-vinasoy-ky-nang-lam-viec-hieu-qua-915-818x516

Đào Tạo Công Ty Sữa Đậu Nành Vinasoy : “Kỹ năng làm việc hiệu quả”

Đào Tạo Công Ty Sữa Đậu Nành Vinasoy : “Kỹ năng làm việc hiệu quả”

khoa-hoc-giao-tiep-thuyet-trinh-hcm-11-07-2007-7-800x516

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 11-07-2016

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 11-07-2016