0912000291

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

More »

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

More »

Kỹ năng đàm phán thương lượng

More »

 
1-dao-tao-ky-nang-ban-hang-hcm-09-04-2016-800x516

Đào tạo bán hàng và chăm sóc khách hàng lớp Public TP.HCM 09/04/2016

Đào tạo bán hàng và chăm sóc khách hàng lớp Public TP.HCM 09/04/2016

dao-tao-kynang-giao-tiep-cho-cong-ty-span-8-800x516

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

dao-tao-cho-tng-13

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Cho Tập Đoàn TNG

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Cho Tập Đoàn TNG

dao-tao-ky-nang-giao-tiep-va-trinh-bay-25-04-16-tai-ha-noi-14

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Trình bày cho học viên Trung tâm Hà Nội

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Trình bày cho học viên Trung tâm Hà Nội

dao-tao-ky-nang-ban-hang-cong-ty-thanh-ha-9-800x516

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Cho Công Ty Thanh Hà

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Cho Công Ty Thanh Hà

dao-tao-giao-tiep-hcm-03-05-16-12-800x516

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Bày Thuyết Phục ngày 03/06/2016

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Bày Thuyết Phục ngày 03/06/2016

mg_0363

Đào Tạo Cho VINCOM

Đào Tạo Cho VINCOM

14-dao-tao-ban-hang-ha-noi-09-05-16

Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09-05-2016

Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09-05-2016

tap-the-800x516

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Công ty PVI OIL Phú Yên

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Công ty PVI OIL Phú Yên

dao-tao-ban-hang-cho-iti-11-800x516

Đào Tạo Bán Hàng Cho Công Ty Vận Tải Quốc Tế ITI

Đào Tạo Bán Hàng Cho Công Ty Vận Tải Quốc Tế ITI