0912232334

Public

hinh-anh-dao-tao-ky-nang-giao-tiep-ha-noi-ngay-30-07-2016-818x516

Đào tạo Public Hà Nội 25-07-2016: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình chuyên nghiệp

Đào tạo Public Hà Nội 25-07-2016: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình chuyên nghiệp

img_7246-300x169

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15-06-2016

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15-06-2016

thum

Đào Tạo Public Tại Hà Nội: Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Khóa 22-08-2-16

Đào Tạo Public Tại Hà Nội: Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Khóa 22-08-2-16

thum-daotao-ban-hang-29-08-554x666

Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 29-08-2016

Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 29-08-2016

thum-giaot0ep

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

dao-tao-giao-tiep-7

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

dao-tao-giao-tiep-10-225x300

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

hinh-anh-dao-tao-ky-nang-giao-tiep-ha-noi-ngay-30-07-2016-3-818x516

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

dao-tao-giao-tiep-7

Khai giảng khóa học Public tháng 10 tại TP.HCM: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình

Ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Nam

thum-giaot0ep

Khai giảng khóa học kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình Tháng 09 tại TP.HCM

Ngày 17 tháng 09 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Ann Chị tại khu vực Phía Nam.

Chương trình đào tạo trang bị cho học viên kỹ năng ứng xử, giao tiếp hàng ngày, trong kinh doanh và ngoài xã hội thực tế, hiệu quả. Bên cạnh đó là kỹ năng thuyết trình trước đám đông tự tin và ấn tượng.