0912000291

Public

thum-giaot0ep

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

dao-tao-giao-tiep-7

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

dao-tao-giao-tiep-10-225x300

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

hinh-anh-dao-tao-ky-nang-giao-tiep-ha-noi-ngay-30-07-2016-3-818x516

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

dao-tao-giao-tiep-7

Khai giảng khóa học Public tháng 10 tại TP.HCM: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình

Ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Nam

thum-giaot0ep

Khai giảng khóa học kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình Tháng 09 tại TP.HCM

Ngày 17 tháng 09 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Ann Chị tại khu vực Phía Nam.

Chương trình đào tạo trang bị cho học viên kỹ năng ứng xử, giao tiếp hàng ngày, trong kinh doanh và ngoài xã hội thực tế, hiệu quả. Bên cạnh đó là kỹ năng thuyết trình trước đám đông tự tin và ấn tượng. 

IMG_0257

Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 29-08-2016

Ngày 29 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc
IMG_0373

Khai Giảng khóa học “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình” tại Hà Nội Ngày 22-08-2016

Ngày 22 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho tất cả các Anh Chị tại Khu vực Phía Bắc

hinh-anh-dao-tao-ky-nang-giao-tiep-ha-noi-ngay-30-07-2016--818x516

Đào tạo Public Hà Nội 25-07-2016: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình chuyên nghiệp

Ngày 25 tháng 07 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc .

=> Tham khảo thêm về  khóa học kỹ năng giao tiếp và thuyết trình của Cuộc Sống Đúng Nghĩa

hinh-anh-khoa-hoc-public-ha-noi-ngay16-07-2016-14-818x516

Đào tạo Public Hà Nội Ngày 16/07/2016: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc