0912232334

Public

dao-tao-ban-hang-va-cham-soc-khach-hang-tai-ha-noi-thang03-2

Đào tạo kỹ năng chăm sóc nhẹ nhàng

Mở lớp đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tận tình nhất tại Hà Nội.

khoa-hoc-ban-hang-03-04-16-tai-ha-noi-15

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp Ngày 03-04-2016 Tại Hà Nội

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp Ngày 03-04-2016 Tại Hà Nội

1-dao-tao-ky-nang-ban-hang-hcm-09-04-2016-800x516

Đào tạo bán hàng và chăm sóc khách hàng lớp Public TP.HCM 09/04/2016

Đào tạo bán hàng và chăm sóc khách hàng lớp Public TP.HCM 09/04/2016

dao-tao-ky-nang-giao-tiep-va-trinh-bay-25-04-16-tai-ha-noi-14

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Trình bày cho học viên Trung tâm Hà Nội

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Trình bày cho học viên Trung tâm Hà Nội

dao-tao-giao-tiep-hcm-03-05-16-12-800x516

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Bày Thuyết Phục ngày 03/06/2016

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Bày Thuyết Phục ngày 03/06/2016

14-dao-tao-ban-hang-ha-noi-09-05-16

Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09-05-2016

Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09-05-2016

dao-tao-ban-hang-public-21-05-16

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” Public HCM ngày 21-05-2016

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” Public HCM ngày 21-05-2016

khoa-hoc-giao-tiep-ung-xu-va-thuyet-trinh-ha-noi-30-05-15-9-800x516

Khóa học “Giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội ngày 30-05-2016

Khóa học “Giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội ngày 30-05-2016

ky-nang-giao-tiep-hcm-06-06-2016-7-800x516

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình” Public tại TP.HCM khóa 06/06/2016

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình” Public tại TP.HCM khóa 06/06/2016

dao-tao-ban-hang-va-cham-soc-khach-hang-hcm-13-06-2016-81-800x516

Đào tạo Public HCM “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp” Khóa 16-06-2016

Đào tạo Public HCM “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp” Khóa 16-06-2016