0912232334

Public

dao-tao-giao-tiep-hcm-03-05-16-12-800x516

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Bày Thuyết Phục ngày 03/06/2016

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Bày Thuyết Phục ngày 03/06/2016

14-dao-tao-ban-hang-ha-noi-09-05-16

Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09-05-2016

Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09-05-2016

dao-tao-ban-hang-public-21-05-16

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” Public HCM ngày 21-05-2016

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” Public HCM ngày 21-05-2016

khoa-hoc-giao-tiep-ung-xu-va-thuyet-trinh-ha-noi-30-05-15-9-800x516

Khóa học “Giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội ngày 30-05-2016

Khóa học “Giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội ngày 30-05-2016

ky-nang-giao-tiep-hcm-06-06-2016-7-800x516

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình” Public tại TP.HCM khóa 06/06/2016

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình” Public tại TP.HCM khóa 06/06/2016

dao-tao-ban-hang-va-cham-soc-khach-hang-hcm-13-06-2016-81-800x516

Đào tạo Public HCM “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp” Khóa 16-06-2016

Đào tạo Public HCM “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp” Khóa 16-06-2016

dao-tao-ky-nang-ban-hang-ha-noi-20-06-2016-10-800x516

Đào Tạo “Bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Lớp Public Hà Nội 20-06-2016

Đào Tạo “Bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Lớp Public Hà Nội 20-06-2016

dao-tao-ky-nang-giao-tiep-va-ban-hang-ha-noi-25-06-2016-22-800x516

Đào Tạo Public “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội khóa 25-06-2016

Đào Tạo Public “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội khóa 25-06-2016

khoa-hoc-giao-tiep-thuyet-trinh-hcm-11-07-2007-7-800x516

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 11-07-2016

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 11-07-2016

hinh-anh-khoa-hoc-public-ha-noi-ngay16-07-2016-140-818x516

Đào tạo Public Hà Nội Ngày 16/07/2016: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đào tạo Public Hà Nội Ngày 16/07/2016: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng