0912232334

Khai giảng khóa học Public tháng 10 tại TP.HCM: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình

Ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Screen Shot 2016 11 09 at 12.12.21 Khai giảng khóa học Public tháng 10 tại TP.HCM: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình