0912232334

Khai Giảng khóa học “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình” tại Hà Nội Ngày 22-08-2016

IMG_0373

Ngày 22 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho tất cả các Anh Chị tại Khu vực Phía Bắc

 => Tham khảo lịch khai giảng: khóa học Giao tiếp và thuyết trình

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Xem chi tiết hình ảnh

Hình Ảnh Lớp Học Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết trình ngày 22-08-2016 by Xem chi tiết hình ảnh đào tạo