0912232334

Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09-05-2016

Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 05 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả dành cho tất cả các Anh Chị Học viên tại Khu vực Phí Bắc

 Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên khai giảng hàng tháng khóa học kỹ năng bán hàng và chăm sóc  khách hàng tại Hà Nội và Tp.HCM,
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
1 dao tao ban hang ha noi 09 05 16 Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09 05 2016
7 dao tao ban hang ha noi 09 05 16 Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09 05 20164 dao tao ban hang ha noi 09 05 16 Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09 05 20166 dao tao ban hang ha noi 09 05 16 Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09 05 20169 dao tao ban hang ha noi 09 05 16 Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09 05 20163 dao tao ban hang ha noi 09 05 16 Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09 05 201614 dao tao ban hang ha noi 09 05 16 Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09 05 2016