0912232334

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

thum-giaot0ep

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

Ngày 17 tháng 09 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Ann Chị tại khu vực Phía Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo

 

Cuoc Song Dung Nghia Hình ảnh Đào tạo lớp giao tiếp và thuyết trình TP.HCM ngày 17,18/09/2016