0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Thuyết Phục ngày 03/05/2016

MG_0314-800x516

Từ ngày 03 đến ngày 6 tháng 05 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho các Anh Chị học viên tại khu vực phía Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :