0912232334

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03-2016 tại Hà Nội

dao-tao-ban-hang-va-cham-soc-khach-hang-tai-ha-noi-thang03 (13)
Ngày 12 và 13 tháng 06 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc tại Hà Nội

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo:
dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 1 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 2 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 3 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 4 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 5 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 6 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 7 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 8 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 9 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 10 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 11 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 12 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội dao tao ban hang va cham soc khach hang tai ha noi thang03 13 Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03 2016 tại Hà Nội