0912232334

Đào tạo kỹ năng chăm sóc nhẹ nhàng

dao-tao-ban-hang-va-cham-soc-khach-hang-tai-ha-noi-thang03-2

Mở lớp đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tận tình nhất tại Hà Nội.

Ngày 12 và 13 tháng 03 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặpKỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc tại Hà Nội

 

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo: