0912232334

Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội

dao-tao-public-ky-nang-giao-tiep-thang-03-tai-ha-noi (13)
Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 03 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả dành các Anh Chị Học Viên tại khu vực phía Bắc

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Đăng ký học lớp giao tiếp và trình bày hiệu quả tháng 04
dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 1 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội
Học viên thực hành bài giao tiếp với người chưa quen biết
dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 3 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội
Các học viên được chia làm các nhóm cùng thảo luận, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc trong nhóm
dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 5 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội
dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 8 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội
Sau thảo luận nhóm mỗi bạn thực hành trình bày/thuyết trình trước đám đông.
dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 7 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội
dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 9 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 10 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 11 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 12 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội
dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 2 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội
Tổng kết giảng viên sẽ đánh giá, sửa cách trình bày và giao tiếp của từng bạn
dao tao public ky nang giao tiep thang 03 tai ha noi 13 Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội
[fc id=’1′ align=’center’][/fc]