0912232334

Đào tạo bán hàng và chăm sóc khách hàng lớp Public TP.HCM 09/04/2016

9-dao-tao-ky-nang-ban-hang-hcm-09-04-2016-800x516

Ngày 09 và 10 tháng 04 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình :