0912232334

Hoạt động đào tạo

Đào Tạo Chương Trình “Vai Trò Thủ Lĩnh” cho VINCOM 3

Đào Tạo Chương Trình “Vai Trò Thủ Lĩnh” cho VINCOM 3

Đào Tạo Public “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội khóa 25-06-2016

Đào Tạo Public “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” tại Hà Nội khóa 25-06-2016

Đào Tạo Inhouse: Công Ty Cổ Phần Hoa Thiên Phú

Đào Tạo Inhouse: Công Ty Cổ Phần Hoa Thiên Phú

Đào tạo Inhouse Công ty Nuticare: kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Đào tạo Inhouse Công ty Nuticare: kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Đào Tạo Inhouse: Kỹ Năng Tạo Động Lực Và Truyền Lửa Ngân Hàng BIDV

Đào Tạo Inhouse: Kỹ Năng Tạo Động Lực Và Truyền Lửa Ngân Hàng BIDV

Đào Tạo Inhouse Công ty Abbott: Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Đào Tạo Inhouse Công ty Abbott: Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Đào Tạo Inhouse Công Ty BAT: Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Đào Tạo Inhouse Công Ty BAT: Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Đào Tạo Công Ty Sữa Đậu Nành Vinasoy : “Kỹ năng làm việc hiệu quả”

Đào Tạo Công Ty Sữa Đậu Nành Vinasoy : “Kỹ năng làm việc hiệu quả”

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 11-07-2016

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 11-07-2016

Đào Tạo cho BIDV: Kỹ Năng Truyền Lửa Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên

Đào Tạo cho BIDV: Kỹ Năng Truyền Lửa Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên