0912232334

Hoạt động đào tạo

dao-tao-ban-hang-tai-doanh-11

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng cho Công ty IPIX

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng cho Công ty IPIX

1477447789-603-benh-vien-tw-108

Xây Dựng Văn Hoá Giao Tiếp cho Anh Chị Giám Đốc, Chủ Nhiệm Khoa, Trưởng Phòng của Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

Xây Dựng Văn Hoá Giao Tiếp cho Anh Chị Giám Đốc, Chủ Nhiệm Khoa, Trưởng Phòng của Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

dao-tao-doi-ngu-bac-si-benh-vien-1081

Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử dành cho toàn thể Bác Sĩ của Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử dành cho toàn thể Bác Sĩ của Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108

1478146173-172-img9725

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Làm Viêc Nhóm, Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Làm Viêc Nhóm, Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1

slide-dao-tao-doanh-nghiep

Đào tạo “Kỹ năng quản lý hiệu quả” cho đội ngũ Quản lý Công ty T&M

Đào tạo “Kỹ năng quản lý hiệu quả” cho đội ngũ Quản lý Công ty T&M

1478663211-100-img0002

Đào tạo “Kỹ năng quản lý hiệu quả” cho đội ngũ quản lý Tập Đoàn ECCO lần 2

Đào tạo “Kỹ năng quản lý hiệu quả” cho đội ngũ quản lý Tập Đoàn ECCO lần 2

dao-tao-giao-tiep-7

Khai giảng khóa học Public tháng 10 tại TP.HCM: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình

Ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Nam

thum-giaot0ep

Khai giảng khóa học kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình Tháng 09 tại TP.HCM

Ngày 17 tháng 09 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Ann Chị tại khu vực Phía Nam.

Chương trình đào tạo trang bị cho học viên kỹ năng ứng xử, giao tiếp hàng ngày, trong kinh doanh và ngoài xã hội thực tế, hiệu quả. Bên cạnh đó là kỹ năng thuyết trình trước đám đông tự tin và ấn tượng. 

thum-ecco

Đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngũ quản lý Tập Đoàn ECCO

Ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại Bình Dương, Tập Đoàn ECCO Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo “Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả” dành cho các Cán Bộ Quản Lý của Tập Đoàn
thum-vinamilk

Kèm cặp “Kỹ năng mềm” cho phòng Marketing Vinamilk

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Công Ty Vinamilk phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Khoá Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty kỹ năng mềm làm việc và quản lý nhân viên hiệu quả.