0912232334

Hoạt động đào tạo

muoi-spa-thum

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

thum-dao-tao-108

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Xử lý tình huống” cho Điều Dưỡng Viên Bệnh Viện 108 Lần 10

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Xử lý tình huống” cho Điều Dưỡng Viên Bệnh Viện 108 Lần 10

thum-daotao-ban-hang-29-08-554x666

Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 29-08-2016

Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 29-08-2016

thum-sai-go-tam-duc

Chương trình đào tạo Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ cho Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức

Chương trình đào tạo Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ cho Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức

thum-nuticare

Đào Tạo “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” cho Công Ty Nutricare

Đào Tạo “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” cho Công Ty Nutricare

thum-giaot0ep

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

thum-aah

Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho Công ty AAH

Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho Công ty AAH

dao-tao-giao-tiep-7

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

dao-tao-giao-tiep-10-225x300

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

dao-tao-lotte

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn Lotte

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn Lotte