0912232334

Hoạt động đào tạo

Đào Tạo Inhouse Công Ty BAT: Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Đào Tạo Inhouse Công Ty BAT: Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Đào Tạo Công Ty Sữa Đậu Nành Vinasoy : “Kỹ năng làm việc hiệu quả”

Đào Tạo Công Ty Sữa Đậu Nành Vinasoy : “Kỹ năng làm việc hiệu quả”

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 11-07-2016

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 11-07-2016

Đào Tạo cho BIDV: Kỹ Năng Truyền Lửa Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên

Đào Tạo cho BIDV: Kỹ Năng Truyền Lửa Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên

Đào tạo Public Hà Nội Ngày 16/07/2016: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đào tạo Public Hà Nội Ngày 16/07/2016: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đào tạo cho BIDV Hồ Chí Minh: “Kỹ năng truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên”

Đào tạo cho BIDV Hồ Chí Minh: “Kỹ năng truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên”

Đào tạo cho SENCO chương trình: “Tìm thấy niềm vui và yêu thích công việc”

Đào tạo cho SENCO chương trình: “Tìm thấy niềm vui và yêu thích công việc”

Chương Trình “Đào tạo giảng viên nội bộ – Train the trainer” cho Công ty Pouyuen

Chương Trình “Đào tạo giảng viên nội bộ – Train the trainer” cho Công ty Pouyuen

Đào tạo Public Hà Nội 25-07-2016: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình chuyên nghiệp

Đào tạo Public Hà Nội 25-07-2016: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình chuyên nghiệp

Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống” cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống” cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108