0912232334

Hoạt động đào tạo

hinh-anh-dao-tao-ky-nang-giao-tiep-va-ung-xu-tinh-huong-benh-vien-108-lan-3-10-818x516

Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống” cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống” cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

dao-tao-cham-soc-khach-hang-vcci-da-20-300x225

Chương trình Hội Thảo “Chăm Sóc Khách Hàng – Duy Trì Sự Hài Lòng Và Hâm Mộ Của Khách Hàng” cho Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam ( VCCI )

Chương trình Hội Thảo “Chăm Sóc Khách Hàng – Duy Trì Sự Hài Lòng Và Hâm Mộ Của Khách Hàng” cho Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam ( VCCI )

dao-tao-giao-tiep-ung-xu-benh-vien-10811-300x225

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 5 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 5 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

dao-tao-giao-tiep-ung-xu-benh-vien-108-lan-66-300x225

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 6 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 6 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

dao-tao-giao-tiep-ung-xu-benh-vien-108-lan-711-300x225

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 7 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 7 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

ky-nang-giao-tiep-thuyet-phuc-bidv-binh-12-300x225

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục” cho BIDV Bình Dương

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục” cho BIDV Bình Dương

img_7246-300x169

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15-06-2016

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15-06-2016

ky-nang-giao-tiep-xu-ly-tinh-huong-lan-8111-300x200

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 8 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 8 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

dao-tao-tng21-300x200

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

dao-tao-tng-giao-tiep-trong-ban-hang-lan-5-818x516

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng