0912232334

Khai giảng tháng 11 tại Hà Nội khóa học : Kỹ năng báng hàng và chăm sóc khách hàng

hinh-anh-dao-tao-giao-tiep-va-thuyet-trinh-hcm-19-11-2016-2

Ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2016 tại TP.HCM, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 11  Chương trình  đào tạo  Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng dành cho các Anh Chị Học viên tại khu vực phía Nam

Khóa học bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp được tổ chức khai giảng hàng tháng tại Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa  ở TP.HCM và Hà Nội cho học viên đăng ký ở khu vực phía Bắc, và Phía Nam

Tư vấn và đăng ký khóa học liên hệ: Hotline: 0912.000.291 – Email: thanhtruc@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh đào tạo:

hinh anh dao tao giao tiep va thuyet trinh hcm 19 11 2016  Khai giảng tháng 11 tại Hà Nội khóa học : Kỹ năng báng hàng và chăm sóc khách hàng

hinh anh dao tao giao tiep va thuyet trinh hcm 19 11 2016 .4JPG Khai giảng tháng 11 tại Hà Nội khóa học : Kỹ năng báng hàng và chăm sóc khách hàng

hinh anh dao tao giao tiep va thuyet trinh hcm 19 11 2016 2 Khai giảng tháng 11 tại Hà Nội khóa học : Kỹ năng báng hàng và chăm sóc khách hàng

hinh anh dao tao giao tiep va thuyet trinh hcm 19 11 2016 3 Khai giảng tháng 11 tại Hà Nội khóa học : Kỹ năng báng hàng và chăm sóc khách hàng

hinh anh dao tao giao tiep va thuyet trinh hcm 19 11 2016 3 Khai giảng tháng 11 tại Hà Nội khóa học : Kỹ năng báng hàng và chăm sóc khách hànghinh anh dao tao giao tiep va thuyet trinh hcm 19 11 2016 5 Khai giảng tháng 11 tại Hà Nội khóa học : Kỹ năng báng hàng và chăm sóc khách hàng