0912232334

Doanh nghiệp

dao-tao-quan-ly-cong-viec-cho-cty-bao-anh-10

Kỹ năng quản thời và phong cách tổ chức của công ty Bảo Anh

Công ty Bảo Anh đã từng bị vướng mắc trong việc quản lý thời gian và phong cách tổ chức của mình. Giờ đây đội ngũ nhân viên của công ty sẽ được đào tạo để khắc phục nhanh gọn khuyết điểm rõ ràng đó.

dao-tao-cho-evn-itc-17

Lớp huấn luyện nhân viên tài dành riêng cho lãnh đạo

 Lãnh Đạo EVN-ICT đã có buổi đào tạo thật ý nghĩa trong việc huấn luyện nhân viên đội ngũ của công ty. 

dao-tao-ban-hang-cho-cong-ty-dai-bac-danang-12

Chăm sóc khách chuyên nghiệp cho Tập đoàn Đại Bắc

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp cho Tập Đoàn Đại Bắc ở Đà Nẵng

dao-tao-ky-nang-giao-tiep-qua-dien-thoai-cho-namviet-13

Đào Tạo Kỹ Năng giao Tiếp Qua Điện Thoại cho Công ty Nam Việt

Đào Tạo Kỹ Năng giao Tiếp Qua Điện Thoại cho Công ty Nam Việt

dao-tao-cong-ty-vinh-phat-nha-trang-14

Đào tạo kỹ năng Phát Huy Tiềm Năng – Gắn Kết Đội Ngũ cho Công Ty Vĩnh Phát

Đào tạo kỹ năng Phát Huy Tiềm Năng – Gắn Kết Đội Ngũ cho Công Ty Vĩnh Phát

dao-tao-giao-tiep-cho-coteccons-7-800x516

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Tập Đoàn Coteccons

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Tập Đoàn Coteccons

dao-tao-ban-hang-tap-doan-bolter-16

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

dao-tao-kynang-giao-tiep-cho-cong-ty-span-8-800x516

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Phục vụ khách hàng cho PSA

dao-tao-cho-tng-13

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Cho Tập Đoàn TNG

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Cho Tập Đoàn TNG

dao-tao-ky-nang-ban-hang-cong-ty-thanh-ha-9-800x516

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Cho Công Ty Thanh Hà

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Cho Công Ty Thanh Hà