0912000291

Doanh nghiệp

dao-tao-giao-tiep-ung-xu-benh-vien-108-lan-66-300x225

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 6 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 6 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

dao-tao-giao-tiep-ung-xu-benh-vien-108-lan-711-300x225

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 7 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 7 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

ky-nang-giao-tiep-thuyet-phuc-bidv-binh-12-300x225

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục” cho BIDV Bình Dương

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục” cho BIDV Bình Dương

ky-nang-giao-tiep-xu-ly-tinh-huong-lan-8111-300x200

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 8 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” lần thứ 8 cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

dao-tao-tng21-300x200

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

dao-tao-tng-giao-tiep-trong-ban-hang-lan-5-818x516

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

dao-tao-cho-dieu-duong-benh-vien-108-lan9-818x516

Đào Tạo Bệnh Viện 108 lần 9: Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho Điều Dưỡng

Đào Tạo Bệnh Viện 108 lần 9: Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho Điều Dưỡng

dao-tao-cho-tng-lan6-16

Đào tạo cho Tập Đoàn TNG lần 6: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng hiệu quả

Đào tạo cho Tập Đoàn TNG lần 6: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng hiệu quả

thum1

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

muoi-spa-thum

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả