0912232334

Kèm cặp “Kỹ năng mềm” cho phòng Marketing Vinamilk

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Công Ty Vinamilk phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Khoá Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty kỹ năng mềm làm việc và quản lý nhân viên hiệu quả.

Phòng Marketing Vinamilk được trang bị những kỹ năng từ chuyên gia Đào tạo Trần Đình Tuấn: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tạo động lực làm việc, kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng tư duy sáng tạo trong công việc và đặc biệt là kỹ năng quản lý cảm xúc.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Hình Ảnh Kèm Cặp Quản Lý Vinamilk