0912232334

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

thum1

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Ngày 25 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Bán Hàng dành cho toàn thể Cán bộ và Nhân viên của Tập Đoàn

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :  Xem chi tiết

 

 

Hình Ảnh Đào Tạo TNG Lần 7 Xem Chi Tiết Hình Ảnh Đào Tạo TNG Lần 7