0912232334

Kỹ năng quản thời và phong cách tổ chức của công ty Bảo Anh

dao-tao-quan-ly-cong-viec-cho-cty-bao-anh-10

Công ty Bảo Anh đã từng bị vướng mắc trong việc quản lý thời gian và phong cách tổ chức của mình. Giờ đây đội ngũ nhân viên của công ty sẽ được đào tạo để khắc phục nhanh gọn khuyết điểm rõ ràng đó.

Ngày 11 tháng 03 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp với Công ty Bảo Anh tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc dành cho đội ngũ nhân viên của mình

 

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :