0912232334

Đào tạo kỹ năng quản lý hồ sơ cho VCCI

Ngày 16, 17 tháng 07 năm 2013, Phòng Công Nghiệp Thương Mại Việt Nam VCCI phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khóa học Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ

Đây là năm thứ 5 liên tiếp ( 2009 – 2013 ) hai bên cùng tổ chức Chương trình này. Chương trình nhằm giúp cho các Anh Chị Học Viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác quản lý hồ sơ cũng như biết cách sắp xếp và lưu trữ một khoa học để thuận tiện cho việc tìm kiếm và truy xuất trong công việc của mình
ky nang quan ly ho so vccii 2 Đào tạo kỹ năng quản lý hồ sơ cho VCCI
Một số hình ảnh khác của khóa học : 
ky nang quan ly ho so vccii 1 Đào tạo kỹ năng quản lý hồ sơ cho VCCI
ky nang quan ly ho so vcci Đào tạo kỹ năng quản lý hồ sơ cho VCCI
Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên đào tạo kỹ năng mềm cho các doanh nghiệp nhằm mục đích nâng cao tinh thần làm việc hiệu quả cho  nhân viên, giúp các học viên hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng sống trong công việc và Cuộc sống, từ đó ứng dụng thực tế.
Xem thêm các khóa học Trung tâm khai giảng hàng tháng tại Hà Nội và TP.HCM