0912232334

Đào tạo kỹ năng quản lý hiệu quả cho đội ngũ quản lý Tập Đoàn Lotte

Ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2010 tại TPHCM, Tập Đoàn Lotte đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Mềm Cho Quản Quản Lý Lãnh Đạo dành cho các Anh Chị Quản Lý của Tập Đoàn trên toàn quốc

Tập Đoàn Lotte là một Tập Đoàn rất lớn với một Hệ thống các Công ty : Lotte, Lotte Mart, Lotteria..Là đơn vị Hàn Quốc đầu tư đứng thứ 2 Việt Nam sau Sam Sung

Quý doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả cho đội ngũ quản lý lãnh đạo liên hệ

Hottline: 0912.000.291 hoặc Email: thanhtruc@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Hình ảnh đào tạo Tập đoàn Lotte