0912232334

Đào tạo “Kỹ năng quản lý hiệu quả” cho đội ngũ quản lý Tập Đoàn ECCO lần 2

1478663211-100-img0002

Đào tạo “Kỹ năng quản lý hiệu quả” cho đội ngũ quản lý Tập Đoàn ECCO lần 2

Sau Chương trình đào tạo đầu tiên, ngày 7 tháng 11 năm 2016 tại Bình Dương Tập Đoàn ECCO Việt Nam tiếp tục cùng phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho các Anh Chị Khối Quản Lý của Công Ty

 

==> Xem thêm: Chương trình kỹ năng làm việc hiệu quả cho quản lý, lãnh đạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên đào tạo cho Doanh nghiệp

 

 

Hình Ảnh Đào Tạo cho Tập Đoàn ECCO