0912232334

Đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngũ quản lý Tập Đoàn ECCO

Ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại Bình Dương, Tập Đoàn ECCO Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo “Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả” dành cho các Cán Bộ Quản Lý của Tập Đoàn

Quý khách hàng, Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo cho đội ngũ quản lý lãnh đạo kỹ năng làm việc hiệu quả liên hệ bộ phận đào tạo qua Hotline: 0912.000.291 hoặc Email: thanhtruc@kynang.edu.vn 
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Hình ảnh Cuộc Sống Đúng Nghĩa đào tạo cho đội ngũ quản lý Tập Đoàn ECCO