0912232334

Lớp huấn luyện nhân viên tài dành riêng cho lãnh đạo

dao-tao-cho-evn-itc-17

 Lãnh Đạo EVN-ICT đã có buổi đào tạo thật ý nghĩa trong việc huấn luyện nhân viên đội ngũ của công ty. 

Ngày 28 tháng 03 năm 2016 tại TTPHCM, Công ty EVN – ICT đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên cho các Cán Bộ Quản Lý của Công ty

Môt số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :