0912232334

Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống” cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

hinh-anh-dao-tao-ky-nang-giao-tiep-va-ung-xu-tinh-huong-benh-vien-108-lan-3-10-818x516

Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống” cho Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108

Ngày 01 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Bệnh Viên Trung Ương Quân Đội 108 đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống dành cho các Anh Chị Điều Dưỡng của toàn Bệnh Viện.

=> Xem thêm:  Đào tạo cho Điều Dưỡng Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 lần 2 /  Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” Cho Bệnh Viện Quân Y 108 lần 1

Quý doanh nghiệp, Bệnh viện, Tổ chức y tế hợp tác cùng Cuộc Sống Đúng Nghĩa xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng theo yêu cầu cho đội ngũ nhân viên của mình tại Doanh Nghiệp vui lòng liên hệ: 0916.72.0000 (Vân Anh) hoặc gửi Email về:daotao@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :