0912232334

Đào tạo Inhouse: Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp cho Công Ty Nutricare

thum-nuticare
Ngày 14 tháng 09 năm 2016 tại Hà Nội, Công Ty Nutricare đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho tất cả các Cán Bộ Quản Lý Và Nhân Viên của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
Hình ảnh Đào tạo cho nhân viên của  Nuticare và Chuyên gia Trần Đình Tuấn

 Quý Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân viên công ty liên hệ với Cuộc Sống Nghĩa để trao đổi về nhu cầu và thuyết kế chương trình đào tạo phù hợp

Hotline: 0912.000.291 (Thanh Trúc) – Email: thanhtruc@kynang.edu.vn