0912232334

Đào Tạo Inhouse: Kỹ Năng Tạo Động Lực Và Truyền Lửa Ngân Hàng BIDV

dao-tao-ngan-hang-bidv-3

Ngày 02 tháng 07 năm 2016 tại Đồ Sơn – Thành Phố Hải Phòng, Ngân Hàng BIDV đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Tạo Động Lực và Truyền Lửa cho các Quản Lý và Chuyên Viên của Trường Đào Tạo BIDV

“Khóa Học Kỹ Năng Tạo Động Lực và Truyển Lửa”  Anh Chị đã được Chuyên gia chia sẻ về các yếu tố để thể tạo ra, truyền động lực cho chính mình và người khác. Bên cạnh các Anh Chị cùng nhau chia sẻ những khó khăn thường gặp phải trong quá sử dụng động lực trong công việc. Chuyên gia đã giúp cho Anh Chị cách thức khơi dòng nguồn năng lượng có sẵn trong mọi người để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao góp phần tạo ra những giá trị cho chính mình và tổ chức

Các Anh Chị được chia sẻ cách thức truyền lửa bằng trái tim với các thông điệp rõ ràng cùng các ý tưởng phong phú, sáng tạo . Ngoài ra các Anh Chị còn được hướng dẫn cách thức để tạo ra sự ảnh hưởng và nhận được sự ủng hộ từ những người khác trong quá trình truyền lửa

Một số hình ảnh từ chương trình đào tạo: