0912232334

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

dao-tao-tng-giao-tiep-trong-ban-hang-lan-5-818x516

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Ngày 23 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng giao tiếp và bán hàng lần thứ 5 dành cho tất cả các Bộ phận củ Tập Đoàn

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo Inhouse liên hệ qua Hotline: 0916.720000(Vân Anh) hoặc Email: daotao@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

dao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 8 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 7 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 4 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 6 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 9 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 10 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 11 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 14 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 15 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 12 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 13 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 18 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 16 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 17 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 19 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 21 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 20 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 22 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàngdao tao tng giao tiep trong ban hang lan 5 23 818x516 300x189 Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng