0912232334

Đào tạo cho Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức : Chương Trình SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

Ngày 9 tháng 09 năm 2016 tại Đồng Khởi Palace – Thành Phố Bến Tre, Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ dành cho tất cả đội ngũ lý và nhân viên của Công Ty

Quý Doanh nghiệp, Bệnh Viện, Phòng Khám, Trung Tâm Y Tế có nhu cầu đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân viên công ty liên hệ với Cuộc Sống Nghĩa để trao đổi về nhu cầu và thuyết kế chương trình đào tạo phù hợp

Hotline: 0912.000.291 (Thanh Trúc) – Email: thanhtruc@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo chương trình Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ cho Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức

Hình ảnh hoạt động đào tạo kỹ năng “Sống để yêu thương và chia sẻ”  cho Nhân Viên Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức