0912232334

Đào Tạo Cho Công Ty Hồng An và Mỹ Phẩm Hàn Quốc

dao-tao-ban-hang-cong-ty-an-nam-15

Ngày 05 và ngày 06 tháng 04 năm 2016 tại TPHCM, Công Ty Hồng An và Mỹ Phẩm Hàn Quốc đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp dành cho tất cả nhân viên bán hàng tại các Shop thời trang và mỹ phẩm dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn 

Một số hình ảnh từ chương trình đào tạo :

TIN ĐÀO TẠO LIÊN QUAN: