0912232334

Đào Tạo Public Hồ Chí Minh: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp”

Ngày 10 tháng 06 năm 2017 tại Hà Nội, Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Nam.

 Để được tư vấn thêm về các chương trình đào tạo

Vui Lòng LIÊN HỆ: 0912 000 291 – 0966 988 360  (Thanh Trúc) 

Email: thanhtruc@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :