0912232334

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

dao-tao-giao-tiep-10-225x300

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10-10-2016

Ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :​​

dao tao giao tiep 1 300x225 300x225 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 2 300x225 300x225 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 5 300x225 300x225 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 3 300x225 300x225 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 4 300x225 300x225 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 6 300x225 300x225 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 8 300x225 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 71 300x225 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 9 300x225 300x225 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 12 225x300 225x300 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016dao tao giao tiep 11 225x300 225x300 Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 10 10 2016