0912232334

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15-06-2016

img_7246-300x169

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15-06-2016

Từ ngày 15/06 đến 18/06 năm 2016 tại TP.HCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khoá học “Kỹ năng Giao Tiếp và Thuyết Trình” dành cho các Anh Chị học viên tại khu vực phía Nam
=> Tham khảo chương trình và lịch khai giảng khóa học Public: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình thuyết phục
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15-06-2016

IMG 7239 300x169 300x169 Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15 06 2016IMG 7241 300x169 300x169 Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15 06 2016IMG 7238 300x169 300x169 Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15 06 2016IMG 7240 300x169 300x169 Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15 06 2016IMG 7242 300x169 300x169 Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” học viên TP.HCM ngày 15 06 2016