0912232334

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục” cho BIDV Bình Dương

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục” cho BIDV Bình Dương

Ngày 14 tháng 08 năm 2016 tại Binh Dương, BIDV Bình Dương phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng Giao Tiếp Thuyết Phục” cho các Bộ phận của Ngân Hàng

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

ky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 1 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 2 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 3 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 6 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 4 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 5 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 7 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 8 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 9 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 10 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 11 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dươngky nang giao tiep thuyet phuc BIDV BINH 12 300x225 300x225 Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục cho BIDV Bình Dương