0912232334

Chương trình đào tạo cho Công Ty Tuynel Đô Lương Nghệ An

z784254748386_78a4a451316c6928fe56ecf8b7eb6194_2

Ngày 30 tháng 09 năm 2017 tại Nghệ An, Công Ty Tuynel Đô Lương đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng Và Phúc Vụ Khách Hàng dành cho tất cả Cán Bộ, Công Nhân Viên của Công Ty.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :