0912232334

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

dao-tao-ky-nang-ban-hang-cham-soc-khach-hang-vicem-hai-1
Ngày 20 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo : Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Bán Hàng dành cho các Anh Chị khối Kinh Doanh của Công ty

Một số hình ảnh chương trình đào tạo: