0912232334

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY AN BA

IMG_2722

Ngày 13 tháng 05 năm 2015 tại TPHCM, Công Ty AnBa đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Phục Vụ Khách Hàng” cho toàn thể Đội ngũ của Công ty

 
5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY AN BA
31 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY AN BA
4 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY AN BA