0912232334

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY AN BA LẦN 2

IMG_2764

Ngày 20 tháng 05 năm 2017 tại TPHCM, Công ty AnBa tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Phục Vụ Khách Hàng” cho tất cả đội ngũ nhân viên của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :