0912232334

Lời cảm ơn ! bạn có biết nói khéo ?

loi-cam-on

Cảm ơn vì một điều gì ?  Cảm ơn vì ai đó đã giúp đỡ, cảm ơn vì ai đó đã tặng quà, cảm ơn vì một câu nói mà làm thay đổi cách suy nghĩ, cách hành động,… Lời cảm ơn tuy dễ nhưng khó, và đó cũng là một kỹ năng sốngcần thiết cho cuộc sống và công việc. Dưới đây là video chia sẽ cách vận dụng và nói lời cảm ơn hiệu quả từ Chuyên gia đào tạo phát triển năng lực cá nhân Diễn giả Trần Đình Tuấn.  xem thêm khóa học kỹ năng giao tiếp ứng xử

Video kỹ năng nói lời cảm ơn:

Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm Cuộc Sống Đúng Nghĩa