0912232334

Kỹ năng từ chối trong giao tiếp

Trong giao tiếp ứng xử, từ chối sao cho thuyết phục người nghe, vừa hợp tình, hợp lý làm cho người bị từ chối hài lòng là điều không dễ. Nhưng với kinh nghiệm giao tiếp thường xuyên, kỹ năng giao tiếp được rèn luyện liên tục thì khả năng giao tiếp, từ chối của bạn sẽ ngày càng thuyết phục và hiệu quả. Hãy xem video dưới Chuyên gia Trần Đình Tuấn, cùng các chuyên gia Vương Hữu Hùng , Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, chia sẻ kỹ  năng xử lý tình huống từ chối như thế nào ? => xem thêm  khóa học kỹ năng giao tiếp tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm từ trải nghiệm thực tế Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Các bài viết liên quan:

8 kỹ năng làm việc nhóm cần thiết trong công việc (phần 1)

LỊCH ĐÀO TẠO – SỰ KIỆN SẮP TỚI CỦA TRUNG TÂM CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA

Những kỹ năng giúp bạn giao tiếp hiệu quả, khéo léo – (phần 2)

Những kỹ năng giúp bạn giao tiếp hiệu quả, khéo léo – (phần 1)

Thuyết phục và từ chối hiệu quả