0912232334

Diễn Giả Trần Đình Tuấn chia sẻ kỹ năng duy trì và mở rộng mối quan hệ

Diễn giả, Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn
chuyên gia đào tạo các kỹ năng, kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ….http://trandinhtuan.edu.vn

Sưu tầm: http://daotaokynang.org/

 

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

đào tạo bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – đào tạo thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia