0912232334

Bán hàng như thế nào hiệu quả?

ky-nang-dien-gia-tran-dinh-tuan-my-pham-viet (7)

Khi vừa tốt nghiệp, tôi tự tin ứng tuyển vào vị trí Giám sát bán hàng khu vực của một công ty lớn vì tôi nghĩ rằng khi còn là sinh viên mình rất năng động và ăn nói giỏi. Nhưng ngay trong vòng tuyển dụng, vị Giám đốc đã cho tôi một lời khuyên mà tôi nhớ mãi trong cuộc đời đi bán hàng của mình. Lời khuyên đó là: “Em đã có cơ hội thể hiện bản thân nhưng em làm chưa tốt, mà khi chưa bán được “bản thân” thì khó có thể bán được những thứ khác”.

Pages: 1 2