Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNGline Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA

icon giao tiep1 Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA
GIAO TIẾP
10-04-2014
icon thuyet trinh Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA
 THUYẾT TRÌNH
17-04-2014
icon sale Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA
BÁN HÀNG
14-04-2014
icon lam viec nhom Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA
LÀM VIỆC NHÓM
20-04-2014

 

 
TIN TỨC – SỰ KIỆN
bg content title Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA

TIN TỨC – SỰ KIỆN MỚI:

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨANgày 30 tháng 03 năm 2014

Đào tạo kèm cặp ” Kỹ năng giao tiếp hiệu và xây dựng mối quan hệ”  Cho ĐH Kinh Tế Luật   

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨANgày 15 tháng 03 năm 2014

Đào tạo ” kỹ năng tư duy sáng tạo” cho đội ngũ quản lý Tập đoàn Thiên Long  

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨANgày 21 tháng 03 năm 2014

CSĐN  đào tạo kỹ năng  thuyết trình cho các học viên đăng ký tại Chi Nhánh Hà Nội 

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨANgày 21  tháng 12 năm 2013

CSĐN Tổ chức Đào tạo kỹ năng tư  giao tiếp chuyên nghiệp cho SITC – Đình Vũ Hải Phòng  

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨANgày 19  tháng 12 năm 2013

Đào tạo kỹ năng kỹ năng giao tiếp ứng xử cho các học viên đăng ký tại Chi nhánh tại Hà Nội  

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨANgày 12 tháng 12 năm 2013

Đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử cho Sinh viên ĐH Tài Chính – Marketing  

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨANgày 11  tháng 12 năm 2013

CSĐN Đào tạo “kỹ năng viết CV, Phỏng vấn và giao tiếp nơi công sở” cho Sinh viên Trường ĐH FPT TP.HCM 

LỊCH ĐÀO TẠO – SỰ KIỆN SẮP TỚI

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Ngày o1 tháng 04 năm 2014

Đào tạo bán hàng kèm cặp cho Thiên Long – Long Thành 

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Ngày 06 tháng 04 năm 2014

Đào tạo Kỹ Năng Mở Rộng Mối Quan Hệ cho ĐH Kinh Tế Luật

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Ngày 10 tháng 04 năm 2014

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Công Ty Quyết Thắng

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Ngày 15 tháng 05 năm 2014

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Phỏng Vấn Cho Đại Học FPT

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Ngày 14,15,16 tháng 04 năm 2014

Khai giảng khóa học “Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp ” Tại Hà Nội và TP.HCM.

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Ngày 10 đến 27 tháng 04 năm 2014

Đào tạo “ Kỹ năng giao tiếp , và kỹ năng thuyết trình” cho các học viên đăng ký tại Hà Nội.

1340054373 ok green Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Ngày 22  tháng 04 năm 2014

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp cho Trường Cao Đẳng Nghề Vũng Tàu

 

KHÁCH HÀNG MỚIline Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA

drc Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA
DRC Đà Nẵng
toyota Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA
Toyota An Sương
uni president Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA
Uni- President
but bi thien long Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA
Thiên Long